Amanshoeve, Kleinschalig wonen en zorg op maat

Welkom bij de Amanshoeve.

 

De Amanshoeve is een unieke kleinschalige zorghoeve voor ouderen met een hoge zorgvraag, waar de bewoners de zorg en aandacht krijgen die past bij hun levensfase. Wij bieden ouderen met een hoge zorgvraag en hun familie meerdere vormen van verblijf aan:

Vaste bewoning, onze cliënt huurt een appartement en woont op de Amanshoeve. Kort verblijf, onze client is tijdelijk bij ons om bijvoorbeeld de mantelzorger even te ontlasten of om te revalideren na een ziekenhuis verblijf.

Locatie Agelo

Ons adres in Agelo:
Rossummerstraat 34
7636 PL Agelo
agelo@amanshoeve.nl
Telefoon: 0546-681971

Locatie Manderveen

Ons adres in Manderveen:
Beltweg 15

7664 VG Manderveen
manderveen@amanshoeve.nl
Telefoon: 0546-681893

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlDe Amanshoeve, locatie Manderveen is gewaardeerd op ZorgkaartNederland.
Laatste Nieuws van de Amanshoeve

Het lijkt erop dat wij de winter achter ons laten, nog een paar koude nachten en dan zal het zo langzamerhand voorjaar worden, wij zijn er aan toe om weer lekker naar buiten te gaan met onze bewoners, wan-delen of op de duo fiets of......

Het lijkt erop dat wij de winter achter ons laten, nog een paar koude nachten en dan zal het zo langzamerhand voorjaar worden, wij zijn er aan toe om weer lekker naar buiten te gaan met onze bewoners, wande-len of op de duo fiets of......

Onze bewoners krijgen de zorg en aandacht die past bij hun levensfase.
KLEINSCHALIGE OPVANG

Onze beide locaties worden gekenmerkt door een kleinschalige opvang met aandacht voor individuele zorg.

IN HET HART VAN TWENTE

De Amanshoeve bevindt zich midden in het Twentse landschap met uitzicht op de Twentse weilanden en bossen.

ZORGELOOS WONEN

Het particuliere woon- en servicepakket bieden samen met de geïndiceerde zorgdiensten alle mogelijkheden.

VERPLEGERS MET PASSIE

De mensen die werken voor de bewoners van De Amanshoeve kiezen ervoor hun leven te delen met de bewoners.

De Amanshoeve is een unieke kleinschalige zorghoeve voor ouderen met een hoge zorgvraag.
Een persoonlijke noot van onze medewerkers