Onze zorg

Financiën

Bij de Amanshoeve vinden we het belangrijk dat onze bewoners zonder zorgen bij ons kunnen wonen. Daarom regelen wij de financiering met het zorgkantoor. Zo is iedereen ontlast van de administratie rondom budgetten.

Heeft u een CIZ-indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz) met een zorgprofiel VV04, VV05 of VV06 en voldoet u aan de voorwaarden? Dan bent u bij ons van harte welkom.

De financiering vindt plaats op basis van zorg in natura. De financiering van onze zorgverlening declareren wij op een volledig pakket thuis (vpt). Onder een volledig pakket thuis vallen: persoonlijke verzorging, verpleging en dagbesteding indien onder verantwoordelijkheid van één organisatie, zoals de Amanshoeve.

Wat niet in de vergoeding van vpt zit, zijn de gebruikelijke woonlasten en bijkomende kosten van thuis wonen. Voor de woonlasten sluiten wij met onze bewoners een woonovereenkomst inclusief energiekosten af. Naast een woonovereenkomst sluiten wij een serviceovereenkomst af met onze bewoners. Onder deze servicekosten vallen onder andere:

  • Schoonmaak
  • Was- en strijkservice
  • Maaltijden, versnaperingen en drankjes
  • Aansluiting televisie en internet
  • Beveiliging en 24 uur aanwezigheid van zorgmedewerkers
  • Activiteiten en zorginzet welke niet onder de geïndiceerde zorg vallen
  • Inboedelverzekering

 

Een indicatie voor de verblijfskosten op de Amanshoeve (e.e.a. afhankelijk van de locatie en kamer/appartement):

Huur kamer/appartement : van € 500,00 tot € 1.100,00
Servicekosten : van € 450,00 tot € 1.400,00*
Totaal : van: € 950,00 tot € 2.500,00**

* voor echtparen kan er een afwijkend tarief gelden

** de eigen bijdrage voor maaltijden inbegrepen in de aan het CAK af te dragen maandelijkse bedragen, brengen wij in mindering op uw servicekosten.

Onze prijzen zijn exclusief de af te dragen eigen bijdrage aan het CAK voor zorg vanuit de Wlz. Bij de vpt zorgfinanciering gelden voor het CAK de lage eigen bijdragen. Wij ondersteunen u graag bij het berekenen van deze aan het CAK af te dragen eigen bijdrage.