Cliëntenraad de Amanshoeve Zorgverlening Bv

Cliëntenraad de Amanshoeve Zorgverlening Bv en de Amanshoeve Zorg BV:

Kadien Beckman-Bron

Kadien Beckman-Bron

Functie: lid

Sandra van Jaarsveld

woonachtig in Hengelo
Functie: lid

Carla Lucas

woonachtig in Tubbergen
Functie: voorzitter