Over ons

Raad van toezicht

De raad van bestuur is eindverantwoordelijk voor kwaliteit, veiligheid en continuïteit van zorg binnen de Amanshoeve. De raad van toezicht moet het beleid en de besluiten van de raad van bestuur toetsen. De raad van toezicht stelt zich hierbij positief kritisch op en houdt rekening met de perspectieven van direct betrokkenen (zoals bewoners en medewerkers). Eind 2018 is de raad van toezicht officieel in werking getreden binnen de Amanshoeve.

amanshoeve-raad-van-toezicht