Partners

De Amanshoeve is lid van:

Dementie Twente:
Dementie Twente is het samenwerkingsverband in Twente om te komen tot een kwalitatief en inhoudelijk goede samenwerking en afstemming van diensten en zorg bij dementie.

Voor meer info:  www.dementietwente.nl

Coöperatie Boer en zorg:
Coöperatie Boer en Zorg b.a. is een coöperatie van gekwalificeerde zorgboerderijen. Deze bieden kleinschalige zorg in het groen en worden erkend als aanbieders van kwalitatieve zorg. Ze hebben het keurmerk Kwaliteit laat je zien van de Federatie Landbouw en Zorg of het HKZ-certificaat. Het zijn stuk voor stuk professionele zorgboeren met passie voor hun boerderij.

De zorgboeren van de meer dan honderd aangesloten bedrijven kunnen bij ons terecht voor:

 • Financiële afwikkeling van zorgcontracten
 • Informatie en advies
 • Het uitwisselen van kennis en ervaring

Coöperatie Boer en Zorg:

 • Biedt inkoopvoordeel
 • Bevordert deskundigheid en kwaliteit
 • Stimuleert innovatie

 Klachtenregeling

Alle zorgboerderijen van Coöperatie Boer en Zorg zijn aangesloten bij de Federatie Landbouw en Zorg. De Federatie heeft voor de cliënten van haar leden een klachtenprocedure ingericht. Het kan gebeuren dat u een klacht heeft over de zorgboerderij. Een klacht is dat u aangeeft dat u ontevreden bent over hoe de zorgboerderij of een medewerker van de zorgboerderij u behandelt.

Coöperatie Boer en Zorg vindt het belangrijk dat uw klacht snel en accuraat wordt opgepakt. Hiervoor hanteren we een laagdrempelige procedure.

Wat te doen bij een klacht?

Er zijn meerdere mogelijkheden om uw klacht kenbaar te maken. U bent altijd vrij om te kiezen welke mogelijkheid u daarvoor gebruikt. Voor meer informatie verwijzen wij u naar: https://www.cooperatieboerenzorg.nl/portal-webpagina/bz-klachtenregeling

Tips bij een klacht

 • Bespreek de klacht met de locatie beheerder op een rustig tijdstip.
 • Maak met de beheerder  een afspraak om over de klacht te praten.
 • Ga een gesprek aan met de vertrouwenspersoon van de zorgboerderij.
 • Vraag een gesprek aan met de directeur van de coöperatie. Zij is bereid om te ondersteunen in een bemiddelingsgesprek tussen u en haar leden. Hiervan wordt een verslag opgemaakt wat kan helpen ter afronding of om de klachtencommissie zorgvuldig te informeren als u een vervolgstap wilt zetten.
 • Schrijf een brief naar de landelijke klachtencommissie. Coöperatie Boer en Zorg kan u ondersteunen in het opstellen van deze brief.