Zorgaanbod en Verblijf

De Amanshoeve biedt kleinschalige woonvorm voor ouderen met een hoge zorgvraag. Dit gaat van persoonlijke verzorging tot verpleging en begeleiding. Daarbij staat de kwaliteit van de zorg voorop. Graag vertellen wij je iets meer over de mogelijkheden die we bij de Amanshoeve kunnen bieden.

Onderwerpen op deze pagina:

Opname en uitsluiting | Uitsluiting criteria | Wachtlijst | Verblijf | Tijdelijk verblijf | Vast verblijf | Dagbesteding | Logeren familie leden | Kosten verblijf

Opname.

Op de Amanshoeve bent u welkom voor een vast of tijdelijk verblijf. U heeft een CIZ indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz) met een zorg zwaarte pakket 4, 5 of 6 nodig. De financiering vindt plaats op basis van Zorg in natura. De Amanshoeve regelt de financiering met het zorgkantoor. Zo bent u als cliënt ontlast van administratie rondom de budgetten, een hele geruststelling. Uiteraard heeft iedere cliënt het wettelijke recht om de zorg vanuit het persoongebonden budget (pgb) te financieren.

Uitsluiting.

Het streven is dat u bij een vast verblijf op de Amanshoeve hier blijft wonen tot uw overlijden. Ook wanneer de zorgvraag toeneemt. Echter, er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij andere bewoners in gevaar gebracht worden of waarbij het gedrag dusdanig gaat afwijken dat wij niet meer de zorg kunnen bieden die wij voor ogen hebben. Graag overleggen wij met u de voorwaarden en mogelijkheden en verwijzen wij bij deze naar de uitsluitingscriteria voor cliënten.

Wachtlijst.

De Amanshoeve heeft meerdere cliënten op de wachtlijst staan. Voor de actuele stand van zaken verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Verblijf.

Er zijn diverse mogelijkheden voor verblijf op de Amanshoeve.

Tijdelijk verblijf.

Het kan zijn dat u in een situatie terecht komt dat u even niet thuis kunt wonen. Wellicht biedt een tijdelijk verblijf op de Amanshoeve dan uitkomst. Uiteraard is er professionele ondersteuning, zoals (geriatrische) fysiotherapie aanwezig.

 • Revalidatie:
  Nadat u medisch uitbehandeld bent, heeft u tijd en zorg nodig om voldoende te herstellen. Wij bieden de ruimte, maar ook de zorg om dit samen met u op te pakken.
 • Ziekenhuisopname:
  Na uw ziekenhuisverblijf bent u nog niet voldoende opgeknapt om weer zelfstandig te wonen. Met een respijt of ELV indicatie kunt u verder herstellen op de Amanshoeve en bent u in goede handen.
 • Ontlasting mantelzorgers:
  Soms is het nodig of noodzakelijk om uw mantelzorgers of naasten te ontlasten. Door tijdelijk gebruik te maken van onze logeerkamer komt u, maar ook uw mantelzorger heerlijk tot rust.

Vast Verblijf.

Indien u niet langer thuis kunt wonen, omdat u een hoge zorgvraag hebt, dan biedt de Amanshoeve de mogelijkheid om bij ons te komen wonen. Op onze kleinschalige woonzorglocaties bieden wij dag en nacht hulp aan ouderen met een hoge zorgvraag. U heeft uw eigen kamer op één van onze locaties. Hier kunt u bezoek ontvangen met een kop koffie, thee of ander drankje. Daarnaast kunt u gebruik maken van de centrale huiskamers en activiteitenruimte. Ook buiten is er voldoende ruimte om te genieten van het Twentse buitenleven. U krijgt bij ons de zorg die nodig is en geniet van alle fijne dingen die het leven te bieden heeft.

Dagbesteding.

Dagelijks organiseren wij binnen de Amanshoeve activiteiten. De activiteiten zijn gericht op bewegen. Zo is er gym onder leiding van een geriatrisch fysiotherapeut, maar zijn er ook creatieve bezigheden zoals knutselen, handwerken of bloemschikken. Ook gaan we regelmatig met de bewoners op pad naar bekende en fijne plekken in Twente en het naburige Duitsland. Genieten van gezellig samenzijn, van de omgeving en van wat lekkers onderweg.

Logeren familieleden.

Er zijn mogelijkheden voor familieleden van bewoners om te blijven logeren. Het kan zijn dat een dierbare die op de Amanshoeve verblijft bijvoorbeeld ziek is. Dan denken wij graag mee en bieden we een logeerplek aan op basis van kostprijs.

Verblijfskosten.

De Amanshoeve heeft verschillende soorten kamers en appartementen. Alle verblijven zijn voorzien van pvc vloeren, vitrage, zonwerende screens aan de buitenzijde indien nodig en een eigen badkamer. Er zijn meerdere kamers geschikt voor echtparen/samenwonenden. Wij respecteren namelijk de wens voor elkaar te zorgen tot de dood hen scheidt en bieden dan ook deze mogelijkheid.

De financiering van onze zorgverlening declareren wij op een Volledig pakket thuis (vpt). Onder een volledig pakket thuis vallen persoonlijke verzorging, verpleging en dagbesteding indien onder onder verantwoordelijkheid van één organisatie, zoals de Amanshoeve.

Uiteraard is het ook mogelijk de zorg te financieren vanuit het persoonsgebonden budget (pgb). Echter, onze voorkeur gaat uit naar vpt. Mocht u hierover vragen hebben, dan leggen we u dit graag uit.

Wat niet in de vergoeding van vpt zit, zijn de gebruikelijke woonlasten en bijkomende kosten van thuiswonen. Voor de woonlasten sluiten wij met onze cliënten een woonovereenkomst inclusief energiekosten af. Naast een woonovereenkomst sluiten wij een serviceovereenkomst af met onze cliënten. Onder deze servicekosten vallen onder andere:

 • Schoonmaak
 • Was- en strijkservice
 • Maaltijden, versnaperingen en drankjes
 • Aansluiting televisie en internet
 • Beveiliging en 24 uur aanwezigheid van zorgmedewerkers
 • Activiteiten en zorginzet welke niet onder de geïndiceerde zorg vallen
 • Inboedelverzekering

Een indicatie voor de verblijfskosten op de Amanshoeve (e.e.a. afhankelijk van de locatie en kamer/appartement):

Huur kamer/appartement : van € 500,00 tot € 1.100,00
Servicekosten : van € 450,00 tot € 1.400,00*
Totaal : van: € 950,00 tot € 2.500,00**

* voor echtparen kan er een afwijkend tarief gelden

** de eigen bijdrage voor maaltijden inbegrepen in de aan het CAK af te dragen maandelijkse bedragen, brengen wij in mindering op uw servicekosten

Onze prijzen zijn exclusief de af te dragen eigen bijdrage aan het CAK. Bij de vpt zorgfinanciering gelden voor het CAK de lage eigen bijdragen. Wij ondersteunen u graag bij het berekenen van deze aan het CAK af te dragen eigen bijdrage.