Onze zorg

Cliëntvertrouwenspersoon

De Wet zorg en dwang (Wzd) regelt de rechten van mensen met een verstandelijke beperking of met een psychogeriatrische aandoening, zoals dementie, die onvrijwillige zorg ontvangen. Zij en hun vertegenwoordigers hebben recht op ondersteuning van een cliëntvertrouwenspersoon.

De cliëntvertrouwenspersoon is een onafhankelijke vertrouwenspersoon en niet aan de Amanshoeve verbonden. Bewoners en/of hun vertegenwoordigers kunnen met vragen en problemen over onvrijwillige zorg contact opnemen met Tanja Pluimers van het LSR (0615615619 / t.pluimers@hetlsr.nl).

amanshoeve-clientvertrouwenspersoon
Kleinschalige woonvorm

Op onze drie locaties bieden wij een kleinschalige woonvorm aan met aandacht voor persoonlijke zorg op maat.

Zorgeloos wonen

Onze particuliere woon- en servicepakketten gecombineerd met benodigde zorgdiensten zorgen voor een zorgeloos verblijf.

In het hart van Twente

De locaties van de Amanshoeve bevinden zich in Twente wat ervoor zorgt dat bewoners uit deze omgeving zich snel thuis zullen voelen.

Verplegers met passie

Wij werken alleen met mensen die passie voor de zorg hebben. Ze leveren hoge kwaliteit zorg en zijn erg betrokken met onze bewoners.

Drie unieke locaties in Twente

Unieke kleinschalige woonzorg voor ouderen in
Manderveen, Agelo en Oldenzaal