Over ons

Cliëntenraad

De Amanshoeve stelt de bewoners en hun vertegenwoordigers in de gelegenheid om mee te praten over zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de bewoners. Daarnaast brengen zij gevraagd en ongevraagd advies uit aan de directie over het beleid en de uitvoering van de zorgverlening aan de bewoners.

De cliëntenraad is bereikbaar voor bewoners en hun vertegenwoordigers.

amanshoeve-clientenraad