Veelgestelde vragen

Welke zorg indicatie heb ik nodig om voor opname in de Amanshoeve?

Wij verzorgen ouderen met een zorgvraag die een indicatie hebben conform de Wet Langdurige Zorg (WLZ) De Wet langdurige zorg is bedoeld voor mensen die voortdurend (intensieve) zorg nodig hebben in de nabije omgeving. Denk daarbij aan chronisch zieken, kwetsbare ouderen en mensen met een ernstige geestelijke, lichamelijke beperking of aandoening. Alles wat de cliënt nodig heeft wordt vanuit de Wlz geregeld, namelijk:

  • Verblijf in een zorginstelling (thuis wonen is ook mogelijk)
  • Begeleiding, verpleging en verzorging
  • Geneeskundige zorg en behandeling in verband met de ziekte, beperking of stoornis
  • Hulpmiddelen
  • Vervoer naar de plaats waar de begeleiding, behandeling en verzorging plaatsvindt.
Welke kosten zijn voor rekening van de bewoner van de Amanshoeve?

De Amanshoeve rekent woon en service lasten door aan haar bewoners, de woonlasten bestaan uit: kamerhuur, energie kosten, schoonmaak, gebruik centrale ruimten en terrassen. De servicekosten bestaan uit hotelmatige kosten, eten en drinken (ook voor bezoek), 24-uurs toezicht, beveiligingsmiddelen, wassen en strijken van kleding,  uitstapjes etc.

De kosten van de zorg worden gedekt door de zorgbudgetten die behoren bij de gestelde indicatie door het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg).

Kan ik altijd op de Amanshoeve blijven wonen ook als de zorg complex en zwaar wordt?

Normaal gesproken kunt u bij ons blijven wonen zolang het nodig is, wel kennen wij enkele uitsluitingscriteria die wij in acht nemen om onze bewoners te beschermen tegen niet acceptabel gedrag, deze uitsluitingscriteria worden op verzoek verstrekt.

Kan een echtpaar met verschillende zorgvragen op de Amanshoeve komen wonen?

De Amanshoeve heeft meerdere appartementen beschikbaar voor echtparen, ook al zijn de zorgvragen verschillend zijn er diverse mogelijkheden om samen een appartement te betrekken op de Amanshoeve.