Veelgestelde vragen

Staat jouw vraag er niet bij? Stuur ons een e-mail en je krijgt persoonlijk antwoord van ons.

Wij verzorgen ouderen met een intensieve zorgvraag die een indicatie hebben conform de Wet langdurige zorg (Wlz). In de Wlz staat welke zorg u kunt krijgen:

  • Verblijf in een zorginstelling.
  • Persoonlijke verzorging en verpleging
  • Medische zorg
  • Dagbesteding
  • Vervoer naar de plek waar u dagbesteding of dagbehandeling ontvangt
  • Hulpmiddelen

Bij een vast verblijf bij de Amanshoeve is het streven dat de bewoner bij ons blijft tot overlijden, ook wanneer de zorgvraag toeneemt. De Amanshoeve vindt het erg belangrijk om de juiste zorg te leveren aan haar bewoners. Helaas kunnen er zich omstandigheden voordoen waarbij wij niet meer de zorg kunnen bieden die wij voor ogen hebben. Om deze reden hanteren we transparante uitsluitingscriteria.

De Amanshoeve rekent woon- en servicelasten door aan haar bewoners. De woonlasten bestaan uit kamerhuur, energiekosten, schoonmaak, gebruik van centrale ruimtes en terrassen. De servicekosten bestaan uit hotelmatige kosten, eten en drinken (ook voor bezoek), 24-uurs toezicht, beveiligingsmiddelen, televisie en internet, wassen en strijken van kleding, activiteiten etc.

De kosten van de zorg worden gedekt door de zorgbudgetten die behoren bij de gestelde indicatie door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

De Amanshoeve heeft meerdere appartementen beschikbaar voor echtparen. Er zijn diverse mogelijkheden om samen een appartement te betrekken als de zorgvragen verschillend zijn.
Werken bij de Amanshoeve

Wat vinden onze medewerkers?